Introduktion
Ingen som helst ledelsesinnovation!
Denne højt prioriterede indsats skal gennemføres – ikke af den ansvarlige øverste leder alene, men af hele ledelsesholdet – alle lederne sammen – for at flytte noget! Og endnu vigtigere, for at have noget at arbejde med i fællesskab som et reelt ledelseshold.

De skal udgøre værkstedet for bedre ledelse "her hos os", de skal skabe indhold i ledelsesbegrebet og udvikle et ledelsesmiljø, hvor man som leder kan få og give råd og vejledning i aktuelle ledelsesspørgsmål fra/til sine kolleger, hvor man sammen kan få skabt afklaring af, hvad ledelsessystemet "her hos os" består af, og hvordan det bør virke.
Og samme sted skal de naturligvis også selv kunne få inspiration til egen dygtiggørelse og udvikling, så både lederne og ledelsessystemet kommer til at fungere bedre og styre mere. Det er der et voldsomt behov for alle steder i det danske og udenlandske organisationsliv.

Start / Introduktion < 1 2 >